MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku