MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 439/2