MČ Praha-Libuš - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí