MČ Praha 12 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland

MČ Praha 12 - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 1, 2022
Svěšeno: 
Středa, Srpen 17, 2022