MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb