MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí