MHMP - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Gen. Šišky, Novodvorská, Meteorologická a Brunelova