MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemků v k.ú. Písnice