MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru prodloužit nájem části pozemku parc. č. 910/81 v k. ú. Písnice

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru prodloužit nájem části pozemku parc. č. 910/81 v k. ú. Písnice

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Středa, Leden 18, 2023
Svěšeno: 
Pátek, Únor 3, 2023