MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Únor 19, 2018
Svěšeno: 
Středa, Březen 7, 2018