MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn V Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Únor 22, 2018
Svěšeno: 
Pondělí, Duben 23, 2018