MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat odprodej části pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Písnice předem známému zájemci paní Martine Koskové, Praha 4 - Písnice

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat odprodej části pozemku parc.č. 318/1 v k.ú. Písnice předem známému zájemci paní Martine Koskové, Praha 4 - Písnice

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 19, 2018
Svěšeno: 
Pátek, Říjen 5, 2018