MČ Praha 12 - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 557/53 v k.ú. Libuš předem známému zájemci společnosti Tavočer, s.r.o.

MČ Praha 12 - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 557/53 v k.ú. Libuš předem známému zájemci společnosti Tavočer, s.r.o.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Říjen 12, 2018
Svěšeno: 
Pondělí, Říjen 29, 2018