MČ Praha 12 - Oznámení o výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12, č.j. P12 41564/2018 OŽP

MČ Praha 12 - Oznámení o výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12, č.j. P12 41564/2018 OŽP

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Prosinec 7, 2018
Svěšeno: 
Čtvrtek, Prosinec 27, 2018