MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Rekonstrukce části kamenné zdi na pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Libuš

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Únor 19, 2019
Svěšeno: 
Pátek, Březen 8, 2019