MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Srpen 22, 2019
Svěšeno: 
Pátek, Září 20, 2019