MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc.č. 614 v k.ú. Libuš předem známému zájemci paní Prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr  projednat prodej pozemku parc.č. 614 v k.ú. Libuš předem známému zájemci paní Prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc.

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Středa, Listopad 13, 2019
Svěšeno: 
Pátek, Listopad 29, 2019