Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
235 tis. Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
28.4.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
12.5.2017
Předmět zakázky: 
Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení
Doplňující informace: 

Povinné přílohy nabídky:

  • krycí list nabídky
  • návrh kupní smlouvy podepsaný zadavatelem osobou oprávněnou že souhlasí s návrhem smluvních podmínek
  • vyplněný vzor čestného prohlášení 
  • výpis z obchodního rejstříku
  • doklad způsobilosti dodavatele k dodání a montáži zařízení