Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 - veř.zak. č. 20150717-01 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY

Předpokládaná hodnota: 
2.300.000,- Kč bez DPH, plus 90.000,- Kč bez DPH je rezerva
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
17.7.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
3.8.2015
Předmět zakázky: 
stavební práce na zateplení objektu (střecha i obvodový plášť), výměna části výplní otvorů v obvod. plášti
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17. 7. 2015 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 3. 8. 2015 v 9:00 hodin. 
Otevírání obálek: dne 3. 8. 2015 v 9:00 hodin, místo viz zveřejněná výzva.
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 
23. 7. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na budoucím místě realizace veřejné zakázky - před objektem - v současné době prodejnou s cyklistickými potřebami, K Vrtilce 317 na pozemku st. č. 298/4, a sousedících pozemcích parc. č. 289/1 a 290/1 všechny v k. ú. Písnice, Praha 4 - Písnice.  

BLIŽŠÍ INFORMACE 
Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 
Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS 
uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh. 

ODKAZ NA KONTAKTNÍ OSOBU ZADAVATELE: 
Název / obchodní firma: 
Městská část Praha-Libuš. 
Adresa sídla: 
Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš 

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: 
Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ 
Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic 
Telefon: 
Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932 
Šárka Pichová - +736 420 948 
Fax: 
+420 241 727 864 
E-mail: 
Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz 
Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz 

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZADAVATEL VYLOUČIL Z DALŠÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ UCHAZEČE: 
Zadavatel vyloučil na základě závěrů z jednání Hodnotící komise ke dni 3. 8.2015 celkem tři uchazeče.

Tři (3) nabídky byly vyloučeny (nabídka č. 1 - Aulický Invest s.r.o., IČ: 25008382, nabídka č. 6 - Xedos s.r.o., IČ: 27121852, nabídka č. 7 - Revolt s.r.o., IČ: 26815966). Všechny tyto nabídky obsahovaly min. jednu tzv. „nulovou položku (položku oceněnou v parametru jednotkové ceny cenou 0,00 Kč bez DPH" v Soupisu prací, služeb a dodávek).

Detail: 
V Zadávací dokumentaci byli všichni uchazeči upozorněni na skutečnost, že toto pochybení bude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.

Všechna vyloučení uchazečů viz. níže.

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY: 
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady Městké části Praha-Libuš konané dne 4.8.2015.  

Identifikační údaje vítězného uchazeče: 

STAV-INVESTA s.r.o.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČ: 27083250
  

Blíže v Rozhodnutí viz. níže. 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU: 
Zadavatel na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřel dne 19.8.2015 smlouvu s vítězným uchazečem.  

Blíže viz níže.