Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 8.7.2019