Plánované akce MAP Praha 12 rozvoje vzdělávání na září

Datum: 
30.09.2021 00:00

Městská část Praha-Libuš zve na akce prořádané správním obvodem Praha 12 v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělání na září.

Podrobnosti k projektu, jeho strategickým dokumentům a aktivitám pro odbornou i širokou veřejnost naleznete na samostatných stránkách a v přiložených letácích:

MAP Praha 12 – Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12

 

Kalendář akcí Místního akčního plánu ve vzdělávání (MAP)

Projekt Místního akčního plánu ve vzdělávání na území městských částí Praha-Libuš, Praha 12 a Praha-Kunratice realizovaný již pátým rokem si od svého počátku vytkl za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání na daném území prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky a společné stanovení prioritních směrů rozvoje vzdělávání v tomto území. Aktuálně připravil Realizační tým MAP po letních prázdninách celou řadu zajímavých akcí pro děti i pro dospělé. Některé z akcí probíhají on-line, na jiných se setkáme naživo. Informace o nich naleznete na www.mappraha12.cz.  

 

Čtvrtek 2. září od 14.00 hodin:

Řídící výbor

V září 2021 se opět schází Řídicí výbor MAP, hlavní pracovní orgán projektu „MAP Praha 12 pokračuje“. Program tohoto pracovního setkání naleznete opět na webových stránkách projektu. 

 

Pondělí 6. září

14.00 - 16.00 hodin online

PS KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ: Jak nastavit kariérové poradenství ve škole

Na dalším setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství zaměříme pozornost hned v úvodu školního roku na správné nastavení všech spolupracujících procesů na celé období září 2021-červen 2022. Během skupinové práce i diskuse si účastníci vzájemně vymění své postřehy i zkušenosti. Výstupem by se měl stát kompletní výčet aktivit, na něž by správný kariérový poradce neměl nikdy zapomenout a dále nástroje, které může při své práci velmi efektivně využít. Pokusíme se vybrat a stanovit aktivitu posilující kariérový rozvoj žáků, na které by participovalo několik škol společně.

 

Úterý 14. září

16.00 -  18.00 hodin

ELIXÍR DO ŠKOL: Hustota kapalin

ZŠ Angel  (Angelovova  č.3183/15)

Na prvním setkání Elixíru do škol v novém školním roce si vyzkoušíme zajímavý experiment s hustotou kapalin!

 

Středa 15. září

16.00 - 17.00 hodin

EduCoffee: Pokusy s žákovskou soupravou Komenius

ZŠ Rakovského (Rakovského 3136/1)

První poprázdninové EduCoffee je určeno nejen učitelům fyziky a dalších „technických“ předmětů, ale též vedení škol a těm z rodičů, kteří se zajímají o možnosti výuky STEM a BOV a jejich integraci do ŠVP prostřednictvím klasické elektronické stavebnice Komenius. Stěžejní část programu EduCoffee bude věnována praktickým ukázkám fyzikálních pokusů s touto stavebnicí, v závěru dojde i na diskusi a sdílení názorů na její využití.

 

Čtvrtek 17. září

13.00 - 15.00 hodin

PS POLYTECHNIKA: Využití druhotných materiálů ve výuce

ZŠ Zárubova (Zárubova 977/17)

Na dalším setkání Pracovní skupiny Polytechnika si představíme, jak lze využít druhotné materiály jakými jsou např. dřevěné bedničky na ovoce, kartonové krabice aj. použité materiály při práci v dílnách.

 

Pondělí 20. září

15.30 - 17.00 hodin

PS DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

Zasedací místnost nové radnice Prahy 12 (ul.Generála Šišky 2375/6)

Digitální technologie mají dnes ve výuce stejně důležitou roli, jakou měla astále ještě má křída a tabule. Jsou jen podstatně dražší a častěji se stane, že nefungují. V jakých podmínkách lze aplikovat moderní technologie do výuky? A jak již při samotné přípravě na ni? Na tuto otázku dává kvalitní odpověď model SAMR. Tento model si ukážeme na našem setkání PS a přiblížíme si praktickými ukázkami jednotlivé výukové situace, při nichž využití technologií významně ovlivní celkové učení a zvláště pak stanovené výukové cíle.

 

Úterý 21. září

15.30 - 17.00 hodin

WORKSHOP: Formativní hodnocení I.

místo konání bude upřesněno

Na čtvrtém setkání tohoto workshopu budou moci pedagogové sdílet zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení ve svých školách při poskytování zpětné vazby žákům. Workshop povede Mgr. Jiřina Majerová.

 

Středa 22. září

14.00 - 16.00 hodin

EduCoffee: Ticho ve školce není utopie - praktické tipy jak na něj!

MŠ Smolkova (Smolkova 565)

Lektorka Mgr. Daniela Šimonová se v rámci tohoto EduCoffee zaměří na konkrétní náměty na činnosti v běžné mateřské škole.

 

Čtvrtek 23. září

13.00 - 16.00 hodin

EduCoffee na téma: Grafomotorika pro pedagogy MŠ

ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova 3090)

O téma grafomotoriky projevili velký zájem již na jaře t.r. mnozí rodiče. Na EduCoffee, které je tentokrát určeno pouze pedagogům MŠ, nastíní lektorka grafomotorické poradny Mgr. Martina Simonidesová vývoj dětského grafického projevu a specifika jednotlivých období. Představí současně i správné úchopy psacího náčiní a osvětlí, co by mělo dítě umět, než nastoupí do základní školy. Pozornost bude zaměřena také na rozvoj jemné motoriky u předškoláků a na to, jak ji pedagogové mohou ještě více rozvíjet a podporovat. Vynechán nebude ani popis příp. obtíží, jichž by si měli učitelé u dětí zvláště všímat.

 

Čtvrtek 23. září

15.00 - 17.00 hodin

PS CIZÍ JAZYKY: Využití cambridg zkoušek na ZŠ

Jak a proč začlenit cambridgeské zkoušky do jazykového vzdělávání na ZŠ? O tom budeme diskutovat na dalším setkání Pracovní skupiny Cizí jazyky s lektorkou paní Mgr. Marií Horčičkovou ze základní školy Angel.

 

 

Zaujalo vás některé z témat? Ještě nikdy jste se žádného setkání nezúčastnili?

Vězte, že stačí nahlédnout do  Kalendáře akcí na: www.mappraha12.cz, kde se můžete bezplatně přihlásit a obdržíte pozvánku. Neváhejte – akce jsou tu pro Vás!