Адаптаційні групи для дітей, які постраждали від конфлікту в Украї - Adaptační skupiny pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině - od 4. 4. 2022

Datum: 
04.04.2022 07:45

4 4 квітня 2022 року в районі Прага-Лібуш підготували такі адаптаційні групи для дітей, які постраждали від конфлікту в Україні

Městská část Praha-Libuš připravila od 4. 4. 2022 pro děti dotčené konfliktem na Ukrajině tyto adaptační skupiny:

Одна група для дітей 3-6 років у дитячому садку Mezi Domy на окремому робочому місці в Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Prague 4 - Písnice, вхід через середні  білі двері, дзвінок Адаптаційна група, початок 4. 4. 2022 о 8:00 та графік роботи 8:00-16:00 понеділок-п'ятниця.

Jedna skupina pro děti ve věku 3-6 let v MŠ Mezi Domy na detašovaném pracovišti na adrese Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, vstup přes prostřední vchod bílými dveřmi, zvoňte na zvonek Adaptační skupina, počátek je 4. 4. 2022 v 8:00 hod a provoz 8:00-16:00 hodin v pondělí-pátek.

Дві групи для дітей 7-11 років (I ступінь) та 12-15 років (II ступінь) в Загальноосвітній Метеорологічній  школі за адресою Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš, вхід через шкільну приймальню, звертатися до адаптаційної групи, початок о 4 4. 2022 о 8:00, вступ від 7:40 та графік роботи 7:40-17:00 з понеділка по п'ятницю.

Dvě skupiny pro děti ve věku 7-11 let (1. stupeň) a 12-15 let (2. stupeň) v ZŠ Meteorologická na adrese Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš, vstup přes recepci školy, do adaptační skupiny, počátek je 4. 4. 2022 v 8:00, přístup již od 7:40 hod a provoz 7:40-17:00 hodin v pondělí-pátek.

Для кого: Адаптаційна група призначена виключно для дітей - іноземців віком від 3 до 6 років та від 7 до 15 років, які постраждали від конфлікту в Україні, які мають візу з метою перебування на території Чеської Республіки згідно з § 33 абз. а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці («біженців») з місцем проживання в районі охоплення Загальноосвітньої Mетеорологічної школи та Загальноосвітньої школи з розширеним мовним навчанням у Празько-Лібуському районі.

Pro koho: Adaptační skupina je určena výhradně dětem-cizincům ve věku 3 – 6 let a 7-15 let dotčených konfliktem na Ukrajině s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s ohlášeným místem pobytu ve spádové oblasti Základní školy Meteorologická a Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na Městské části Praha-Libuš.


 Для адаптаційної групи в дитячому садку Mezi Domy подається заява про зарахування до одного з дитячих садків у Празько-Лібуському районі згідно з рекомендаціями Празького Лібуського району за заявленим місцем проживання.

Na adaptační skupinu v MŠ Mezi Domy naváže podání žádosti o přijetí k docházce do jedné z mateřských škol na území MČ Praha-Libuš dle doporučení MČ Praha‑Libuš dle ohlášeného místa bydliště:

Дитячого садкa / Mateřské školy Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, Praha 4 – Písnice,

Дитячого садкa / Mateřské školy K Lukám, K Lukám 664, Praha 4 – Libuš,

Дитячого садкa / Mateřské školy Lojovická, Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš,

Дитячого садкa / Mateřské školy Ke Kašně, Ke Kašně 334/14, Praha 4 – Písnice.


Для адаптаційної групи в Загальноосвітній Метеорологічній школи подається заява про зарахування до однієї з загальноосвітніх шкіл Празько-Лібуського округу згідно з рекомендацією Празького Лібуського району відповідно до заявленого місця проживання: 

 Na adaptační skupiny v ZŠ Meteorologická naváže podání žádosti o přijetí k docházce do jedné ze základních škol na území Městské části Praha-Libuš dle doporučení Městské části Praha‑Libuš dle ohlášeného místa bydliště:

Загальноосвітньої школи з розширеним мовним навчанням / Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 – Písnice,

Загальноосвітньої Mетеорологічної школи/ Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš.

Візьміть із собою: документ, що підтверджує особу дитини та підтвердження перебування в Чехії, включаючи заявлене місце проживання в районі Прага-Лібуш./ Přineste s sebou v den zápisu: doklad totožnosti dítěte a potvrzení o pobytu na území ČR včetně ohlášeného místa pobytu na území MČ Praha-Libuš.