Územní studie okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

Datum: 
19.11.2019 18:00

Vážení obyvatelé,
rádi bychom vás pozvali na tzv. veřejné jednání a konzultaci k návrhu 

Územní studie okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

  • tzv. veřejné jednání (spojené s výkladem zpracovatele) se uskuteční v pátek 15. 11. 2019 od 14:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2
  • konzultace návrhu (spojená taktéž s prezentací) se koná v úterý 19. 11. 2019 od 18:00 v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš

Návrh územní studie a bližší informace k celému procesu lze dohledat na www.iprpraha.cz/metropisnice.

Do tištěné podoby lze nahlédnout v kanc. č. 330 na odboru územního rozvoje, Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.
K návrhu územní studie se lze vyjádřit – podat připomínky do pondělí 2. 12. 2019 (včetně) způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení vystavené na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha-Libuš, tj. jedním z následujících způsobů s náležitostmi dle odst. 2, § 37 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu/adresa pro doručování, podpis):
a) písemně do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, případně poštou na adresu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
b) e-mailem (pouze s uznávaným elektronickým podpisem) na adresu: posta@praha.eu
c) datovou schránkou na id: 48ia97h