Slovo starosty - Leden 2021

Vážení občané,

vstupujeme do roku 2021, do kterého vkládáme naději, že bude výrazně lepší než rok předcházející. Nikdo nevíme, jak dlouho důsledky covidové krize potrvají, nicméně spolu s vámi doufám, že se situace postupně vrátí do normálních kolejí a budeme se moci opět vídat při různých společenských akcích a při řešení problémů, které vás trápí.

V závěru roku došlo ke dvěma změnám v zastupitelstvu městské části. Odstěhoval se zastupitel Josef Makovský, a tudíž rezignoval na zastupitelský mandát. Na konci listopadu složila slib zastupitelky paní Hana Kendíková, která tak po dvou letech navázala na své působení v zastupitelstvu v minulém a předminulém volebním období. V listopadu z vážných pracovních důvodů rezignoval na funkci neuvolněného místostarosty pan Tomáš Loukota, když jeho doposud úspěšně fungující rodinnou firmu v oblasti knižní distribuce těžce zasáhla protikoronavirová opatření. Jen na vysvětlenou, co obnáší být neuvolněným místostarostou – takový člověk vykonává práci pro obec navíc ke svému hlavnímu zaměstnání, a tedy na úkor své rodiny a volného času. Ovšem zdaleka ne všechno lze řešit po večerech, a tak práce neuvolněného místostarosty zasahuje i do doby, kterou by měl věnovat své hlavní pracovní náplni. Jsem rád, že Tomáš Loukota zůstal alespoň členem zastupitelstva a členem Komise stavební a dopravní. Byl a bude pro mě i nadále velkou oporou. Zastupitelstvo na konci listopadu do funkce neuvolněného místostarosty zvolilo pana Martina Franka, který je zastupitelem již od roku 2014. Martin Frank je dlouholetý velitel písnických hasičů a každý, kdo ho zná, může potvrdit, že jeho srdce bije pro obyvatele naší městské části. Neodmítne žádnou prosbu o pomoc, vždy aktivně pomáhal všude tam, kde bylo potřeba, a nejen jako hasič. Takový člověk je v užším vedení městské části potřeba.

S novým rokem jsou před námi nové výzvy. Jedna věc mě trápí velice. Produkujeme stále více odpadu. V posledních letech se na tom velkou měrou podílejí obaly z dodávek zboží z e-shopů a dovozu potravin domů. Kolem popelnic je stále více nepořádku. Částečně za to mohou plné popelnice, ale částečně také lenost občanů krabice sešlápnout a třídit do určených nádob. Je pohodlnější odhodit celou krabici. A vynést vysloužilé křeslo či lednici k popelnicím je také jednodušší než odvézt do nedalekých sběrných dvorů. A přitom máme v dosahu sběrné dvory hned dva, jeden při ulici Generála Šišky (v blízkosti hasičské stanice Modřany) a druhý v Obrataňské při ulici Dobronická. Oproti jiným Pražanům či obyvatelům z jiných obcí tak máme sběrné dvory doslova za rohem. Apeluji na vás, abychom je využívali a nedělali si z naší městské části smetiště.

V závěru roku mě velice potěšila iniciativa žáků a zaměstnanců ZŠ Meteorologická. Napadlo je, že našim seniorům starším 75 let zpříjemní Vánoce malým dárkem. Velké poděkování patří těm, kteří se do akce „Kolik lásky se vejde do krabice?“ zapojili, ať organizací či nákupem dárků. Každý rok jsme při rozsvěcení vánočních stromů vybírali do kasičky pro potřebné občany. Loni jsme kvůli opatřením žádnou podobnou akci uskutečnit nemohli, tak alespoň tato iniciativa naši bohulibou tradici nahradila. Opravdu veliké poděkování všem, kteří se zapojili. Nechť nás solidarita neopustí ani v tomto novém. Přeji Vám všem šťastnější a radostnější rok 2021.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice