Výsledky ankety

Výsledky hlasování v Anketě ze dne 12. 5. 2021 ve staré Písnici v okrsku č. 38002

Ve středu 12. 5. se v čase mezi 14:00 a 21:00 uskutečnila Anketa vyhlášená zastupitelstvem MČ Praha-Libuš. Zde jsou výsledky hlasování:

Výsledky Ankety ze dne 12. 5. 2021

„Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci s nájemcem objektu K Vrtilce 317/64, kterým je společnost EMAP, s.r.o. a vypsat soutěž o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto objektu jako prodejny potravin?“

Počet osob zapsaných ve volebním seznamu:

1160

 

Počet vydaných hlasovacích lístků/účast

447

38,53%

Počet odevzdaných Anketních lístků:

447

 

Počet platných hlasů:

438

 

Hlasů ANO:

155

35,39%

Hlasů NE:

283

64,61%

Děkuji všem, kteří přišli a využili svého práva se Ankety zúčastnit. Děkuji úřadu městské části a členům okrskové komise za hladký průběh hlasování a rychlé sečtení výsledků.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš