Výsledky ankety 10 priorit Libuše a Písnice 2021

Městská část Praha-Libuš na podzim 2021 pořádala jedenáctý ročník akce Veřejné fórum, setkání s občany, kteří diskutují se zastupiteli a zaměstnanci úřadu MČ Praha-Libuš o problémech, námětech na zlepšování a prioritách městské části.

Náměty navržené na Veřejném fóru se staly základem pro anketu pro širokou veřejnost v elektronické i papírové verzi. Občané mohli v anketě upřednostnit, nebo naopak upozadit některý z navržených podnětů, celkově měli k dispozici maximálně šest hlasů, které mohli libovolně kombinovat. Celkově se ankety zúčastnilo 330 hlasujících. Přehled 10 priorit Libuše a Písnice vidíte v tabulce:

 

Zachování plochy Park na Jezerách (vznik parku) (159 hlasů)

Novou bytovou výstavbu podmínit občanskou vybaveností (151 hlasů)

Postavit obchvat staré Písnice (130 hlasů)

Zřídit prostory pro zdravotnictví (125 hlasů)

Vznik zelených koridorů pro chodce mezi sousedními obcemi (123 hlasů)

Konání občasných trhů (118 hlasů)

Vytvoření centra městské části a služeb na Libuši (105 hlasů)

Zřízení volnočasových ploch pro starší děti a dospělé (96 hlasů)

Oprava chodníků na celé městské části (86 hlasů)

Opravit kanalizační poklopy na Libušské ulici na Libuši (85 hlasů)