Slovo starostky - březen 2023

Vážení a milí sousedé, 
komunikace je termín skloňovaný ve všech pádech. Užívá se především ve smyslu předávání informací. Už se tolik neví, že původní význam je odvozen z latinského communicare, to znamená společně něco sdílet, podílet se na dopadu dané zprávy.

Informování veřejnosti o dění v obci i o činnosti radnice je jedním z důležitých úkolů starosty. Neexistuje na to jasný návod. Ani pokud jde o frekvenci, ani pokud jde o komunikační kanály. Vedení obce má za tímto účelem využívat nástroje, které jsou v daném místě obvyklé. Ale který kanál a jaká frekvence je právě pro Libuš a Písnici ta nejvhodnější? Dovolte nám shrnout hlavní zdroje informací, kde se můžete dozvědět ověřené informace o dění v obci ze strany vedení obce. Nejsou nové, řada z nich funguje již léta. Ale znáte je a využíváte je v plném rozsahu?

Časopis U nás není třeba představovat těm, kteří čtou tyto řádky. Jeho výhodou je větší rozsah jednotlivých článků, prostor pro fotografie, to, že časopis přinesou k vám domů. Nevýhoda je zřejmá – jeho měsíční frekvence neumožňuje reagovat na aktuální dění. Nabízí se zde pro vás i prostor pro zpětnou vazbu v Debatě, věcné články redakce ráda otiskne i v jiných rubrikách. Časopis je také ke stažení na webových stránkách MČ a můžete si jím zalistovat i v aplikaci Hlášení místního rozhlasu.

Facebookové stránky MČ Praha-Libuš jsou jediným oficiálním facebookovým profilem městské části, všechny ostatní FB stránky, kde se objevuje Libuš či Písnice v názvu, jsou soukromými (ne/politickými) aktivitami. Není zde handicap časového odstupu, můžeme poskytovat informace takřka v přímém přenosu. Publikujeme tu pozvánky na různé akce, někteří z vás si již navykli číst shrnutí toho nejzajímavějšího, čemu jsme se na radnici za uplynulý týden věnovali. Formou komentářů nám můžete poskytnout zpětnou vazbu. Tu obecně velmi vítáme, je náročné na všechny příspěvky reagovat. Asi byste nebyli nadšení z úředníků městské části či starosty, kteří vysedávají u Facebooku a většinu času lajkují zprávy. Na komentáře se snažíme odepisovat, pokud však máte něco naléhavého, napište nám prosím vždy e-mail, nebo na úřad zavolejte. Někdy vás třeba odkážeme na jiný zdroj informací, kde se dozvíte vše potřebné, jindy si domluvíme osobní schůzku s odpovědný pracovníkem, nebo si vše vysvětlíme mailem či telefonicky.

Webové stránky městské části praha-libus.cz fungují v novější podobě od roku 2018. Plánujeme je aktualizovat a pročistit. Prozatím se velmi pěkně povedlo v kalendáři prezentovat místní akce. Pokud tedy někdo žije v bláhovém domnění, že se na Libuši a Písnici nic moc neděje, podívejte se do kalendáře, budete překvapení, kolik akcí v jeden den je možné navštívit.

Hlášení místního rozhlasu je služba, ke které je třeba se aktivně přihlásit. Přestože zde také běží několik let, funkcionality tohoto nástroje se dosud plně nevyužívaly. A nabízí se toho opravdu celá řada. S Hlášením místního rozhlasu lze pracovat například pro různá upozornění, ankety, přes tento nástroj mohou komunikovat školy a školky s rodiči dětí, které je navštěvují atd. Podrobně vás s tímto nástrojem seznamuje v tomto čísle článek paní místostarostky Turnové.

Nové vedení radnice usiluje i o osobní setkávání. Plánujeme pokračovat v měsíčních setkáních s občany na radnici. Budeme také organizovat další veřejná projednání v souvislosti se zajímavými tématy, většími investičními záměry či rozsáhlejšími plány.

Milí sousedé, věřím, že každý si najde svoji cestu k informacím. Těším se na interakci s Vámi.

Lucie Jungwiertová, starostka Městské části Praha-Libuš