Slovo starostky - duben 2023

Vážení a milí sousedé,
jak jste mnozí zaznamenali, pořádáme na radnici každý měsíc setkání s občany. Kdokoli bez předchozího objednání může přijít do kanceláře starostky a místostarostů a probrat s nimi problém, který ho tíží, nebo ve kterém může MČ pomoci. Jednotlivé záležitosti se snažíme dále posouvat, i když to jsou mnohdy složité věci, které se neřešily i léta. Setkání avizované na 17. dubna bude mít trochu jiný ráz. Kromě vašich podnětů přicházíme s jedním tématem i my. Chceme se s vámi podělit o myšlenku, kterou jsme si přinesli s sebou po volbách v roce 2022 na radnici a kterou bychom rádi ve spolupráci s Vámi rozvíjeli. Chceme začít pracovat na novém libušském centru, které v obci opravdu chybí.

Idea libušského centra v prostoru sevřeném stávajícími obecními budovami – Libušská 35 (radnice) a Libušská 1 (budova, ve které sídlí pošta) – není nová. Tyto úvahy se periodicky vyskytovaly již od 90. let, ve strategickém plánu z roku 2009 se jako jeden z problémů naší městské části uvádí právě absence centrálních míst a míst setkávání, míst s občanskou vybaveností a rozdělení ÚMČ do několika budov. Libuš i Písnice postrádají klasické náměstíčko, kde by se koncentroval život v obci, místo, kde byste se se sousedy měli chuť zastavit na kus řeči. Jen tak, když vyřizujete svoje pochůzky. Osídlení se táhne lineárně podél Libušské a centrum nejvíce připomíná náves / náměstíčko ve staré Písnici, obchodní centrum na sídlišti Písnice a prostor na křižovatce ulic Libušská a Dobronická. Sídliště Písnice je v soukromých rukou a centrální náměstí je plánováno v okolí křižovatky Libušská a V Lužích. Je zakotvené v územní studii, bude se však jednat o rozsáhlou investici, kterou bude možné zrealizovat až se stanicí metra (bude hloubena z povrchu). Na harmonogram stavby se ale nelze úplně spolehnout. Ve staré Písnici je náměstíčko sympatické, ale je položeno excentricky a není tam zastoupena žádná z agend úřadu. Jsme přesvědčeni, že naše MČ si centrum zaslouží.

Připravili jsme základní koncept k tomu, co by mělo takové centrum nabízet. Celá myšlenka je zatím v plenkách, ale diskutovat ji chceme již nyní, abychom mohli v různých fázích sesbírat podněty od veřejnosti. Protože to bude místo pro nás všechny. Ve zkratce bychom tedy chtěli postupně přestěhovat celý ÚMČ do budov Libušská 35 a Libušská 1 a vytvořit z prostoru, který svírají obě budovy (parkoviště u pošty a dvůr za Libušskou 1), náměstíčko, kam by bylo možné zajít si na kávu, kde by se mohly občas organizovat trhy, kde by se mohly pořádat kulturní akce, vždy samozřejmě s ohledem na historickou povahu prostoru. Témat k řešení je tam spoustu, jednoduché to nebude. Ale rádi Vám celou myšlenku představíme. Základní informace získáte v článku od městské architektky v tomto čísle časopisu, celý prostor si můžete přijít prohlédnout 17. dubna v průběhu setkání na radnici.

Milí sousedé, těšíme se na vás a na vaše náměty a postřehy nejen na setkání na radnici.

Lucie Jungwiertová, starostka městské části Praha-Libuš