Oznámení nepřítomnosti koordinátorky pomoci v lednu 2018

VE DNECH 23. 1. a 24. 1. 2018 KOORDINÁTORKA POMOCI NA ÚŘADĚ PŘÍTOMNA NEBUDE.

V době nepřítomnosti koordinátorky pomoci prosím využívejte tento kontaktní telefon nebo e-mail: tel. 604 740 696, e-mail koordinatorpomoci@praha-libus.cz 
Ostatní úterky a středy bude přítomna v obvyklou dobu 9:00-12:00 (na úřadě MČ Praha-Libuš K Lukám)
Děkujeme za pochopení. Koordinátorka pomoci za ÚMČ Praha-Libuš Zuzana Vránová, DiS.