Změna kontaktu pro zájemce o nájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Brunelova 961/14, Praha 4 - Libuš

Změna kontaktu pro zájemce o nájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Brunelova 961/14, Praha 4 - Libuš

Vlastníkem tohoto domu zvláštního určení je Hlavní město Praha a jeho provoz zajišťuje Magistrát hlavního města Prahy.

Kontakt se zájemci zajišťuje Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Ředitelem tohoto odboru je Mgr. Josef Vacek a kontaktním pracovníkem je:

Mgr. Petr Květák,

tel. 236 004 148,

e-mail petr.kvetak@praha.eu.

 

Informace např. o výši nájmu a podmínkách bydlení je možno získat u pracovnice bytového odboru:

Mgr. Jany Balkové

tel. 236 002 014.

 

Upozorňujeme, že nájemní smlouvu je možno uzavřít pouze se seniory staršími 65 let. S mladšími pouze pokud se jedná o osoby zdravotně znevýhodné s poruchou pohybového aparátu.

 

V každém případě je třeba se a podání žádosti o schválení pronájmu bytu zde připravit.

Povinnou přílohou vaší žádosti musí být vyjádření městské část Praha-Libuš ke skutečnosti, že městská Praha-Libuš nevlastní žádné byty. Tím je třeba vaši žádost doložit.