Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Vedoucí odboru ekonomického - rozpočtář, finanční referent

Vyvěšeno: 13.10.2023 Svěšeno: 31.10.2023 vr libus vedouci eo.pdf (pdf, 104.36 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Referent odboru ekonomického - rozpočtář

Vyvěšeno: 13.10.2023 Svěšeno: 31.10.2023 vr libus referent oe.pdf (pdf, 104.63 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru narovnání vlastnických práv k pozemku 836/1

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 30.10.2023 skm c25823101215060.pdf (pdf, 227.6 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213520.pdf (pdf, 301.31 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213521.pdf (pdf, 317.75 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213511.pdf (pdf, 322.12 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213510.pdf (pdf, 292.16 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213501.pdf (pdf, 315.68 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213500.pdf (pdf, 325.66 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101213490.pdf (pdf, 306.08 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení "Novostavba RD Velká Lada" 

Vyvěšeno: 12.10.2023 Svěšeno: 30.10.2023 skm c25823101213221.pdf (pdf, 431.38 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 11.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101111490.pdf (pdf, 316.53 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 11.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101111460.pdf (pdf, 321.8 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 11.10.2023 Svěšeno: 10.11.2023 skm c25823101111450.pdf (pdf, 352.88 KB)

JUDr. Erik Smola - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 10.10.2023 Svěšeno: 15.11.2023 skm c25823101012440.pdf (pdf, 301.2 KB)

MČ Praha 12- oznámení o zahájení územního řízení "novostavba RD Klégr"

Vyvěšeno: 10.10.2023 Svěšeno: 26.10.2023 skm c25823101012330.pdf (pdf, 361.71 KB)

MČ Praha-Libuš - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K tůni

Vyvěšeno: 10.10.2023 Svěšeno: 26.10.2023 skm c25823101012340.pdf (pdf, 295.91 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru vypůjčit nebytové prostory v objektu čp. 1

Vyvěšeno: 9.10.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823100916140.pdf (pdf, 170.34 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3827/00

Vyvěšeno: 9.10.2023 Svěšeno: 14.11.2023 skm c25823100910211.pdf (pdf, 263.49 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 10

Vyvěšeno: 9.10.2023 Svěšeno: 14.11.2023 skm c25823100910210.pdf (pdf, 281.08 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 35

Vyvěšeno: 9.10.2023 Svěšeno: 14.11.2023 skm c25823100910200.pdf (pdf, 300.16 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru pronajmout areál sportovního hřiště "Klokotská"

Vyvěšeno: 5.10.2023 Svěšeno: 23.10.2023 skm c25823100516181.pdf (pdf, 221.97 KB)

MHMP - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 02

Vyvěšeno: 2.10.2023 Svěšeno: 20.11.2023 skm c25823100216241.pdf (pdf, 251.29 KB)

MHMP - oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10

Vyvěšeno: 2.10.2023 Svěšeno: 20.11.2023 skm c25823100216240.pdf (pdf, 299.7 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobronická

Vyvěšeno: 27.9.2023 Svěšeno: 20.10.2023 skm c25823092709320.pdf (pdf, 90.44 KB)

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Ke Kašně

Vyvěšeno: 25.9.2023 Svěšeno: 11.10.2023 skm c25823092516310.pdf (pdf, 283.48 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Bytový dům Libušská

Vyvěšeno: 25.9.2023 Svěšeno: 11.10.2023 skm c25823092512440.pdf (pdf, 3.21 MB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Novodvorská

Vyvěšeno: 21.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823092114390.pdf (pdf, 85.55 KB)

MČ Praha-Libuš - záměr vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior - Rodinné centrum Kuřátko, z.s.

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 6.10.2023 skm c25823092016411.pdf (pdf, 180.53 KB)

MČ Praha-Libuš - záměr vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior - KPM Křížem Krážem

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 6.10.2023 skm c25823092016410.pdf (pdf, 202.44 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Hájovně

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 11.10.2023 skm c25823092016181.pdf (pdf, 106.88 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru ekonomického - rozpočtář, finanční referent

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 9.10.2023 skm c25823092014200.pdf (pdf, 153.55 KB)

MHMP - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823091815301.pdf (pdf, 273.66 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 32 

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823091815300.pdf (pdf, 240.18 KB)

MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN3147

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 4.10.2023 skm c25823091810320.pdf (pdf, 146.23 KB)

MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 2.11.2023 skm c25823091810311.pdf (pdf, 269.21 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823091810310.pdf (pdf, 244.97 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení  zahájení řízení o prodloužení platnosti; Cyklostezka A42

Vyvěšeno: 15.9.2023 Svěšeno: 2.10.2023 skm c25823091512080.pdf (pdf, 209.39 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům

Vyvěšeno: 11.9.2023 Svěšeno: 2.10.2023 skm c25823091115350.pdf (pdf, 30.5 KB)

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2023

Vyvěšeno: 5.9.2023 Svěšeno: 13.9.2023 skm c25823090516080.pdf (pdf, 43.54 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38

Vyvěšeno: 4.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823090409450.pdf (pdf, 287.39 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29

Vyvěšeno: 4.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823090409440.pdf (pdf, 251.91 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška proti povinnému Krejčík Roman

Vyvěšeno: 1.9.2023 Svěšeno: 13.10.2023 skm c25823090108520.pdf (pdf, 302.26 KB)

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 30.8.2023 Svěšeno: 15.9.2023 skm c25823083015250.pdf (pdf, 261.07 KB), priloha blokove cisteni.pdf (pdf, 9.15 MB)

ČHMÚ - výstraha: zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno: 24.8.2023 Svěšeno: 28.8.2023 skm c25823082414430.pdf (pdf, 383.11 KB)

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - oznámení o zahájení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno: 24.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082414291.pdf (pdf, 98.68 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3617/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314590.pdf (pdf, 242.17 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3576/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314581.pdf (pdf, 240.62 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3582/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314580.pdf (pdf, 242.62 KB)

MČ Praha-Libuš - Výběrové řízení: vedoucí Odboru ekonomického

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 25.9.2023 skm c25823082314410.pdf (pdf, 137.73 KB)

MČ Praha 12 - stanovení místní úpravy provozu na komunikacích Husařská, U pejřárny aj.

Vyvěšeno: 22.8.2023 Svěšeno: 7.9.2023 skm c25823082214210.pdf (pdf, 452.86 KB)

MČ Praha 12 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U zahrádkářské kolonie a NN521

Vyvěšeno: 17.8.2023 Svěšeno: 4.9.2023 skm c25823081715411.pdf (pdf, 301 KB)

MČ Praha 12 - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Klokotská

Vyvěšeno: 17.8.2023 Svěšeno: 4.9.2023 skm c25823081715410.pdf (pdf, 146.22 KB)

MHMP - oznámení záměru Retail park Dobronická, novostavba obchodního centra

Vyvěšeno: 17.8.2023 Svěšeno: 11.9.2023 skm c25823081714160.pdf (pdf, 82.21 KB)

MČ Praha 12 - zahájení společného územního a stavebního řízení "Bytový dům Libušská"

Vyvěšeno: 17.8.2023 Svěšeno: 4.9.2023 skm c25823081714211.pdf (pdf, 357.5 KB)

PRE, a.s. oznámení o přerušení dodávek el. energie

Vyvěšeno: 15.8.2023 Svěšeno: 11.9.2023 skm c25823081516040.pdf (pdf, 129.11 KB)

MČ Praha 12 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Výletní 

Vyvěšeno: 9.8.2023 Svěšeno: 24.8.2023 skm c25823080915160.pdf (pdf, 321.64 KB)

MČ Praha 12 - stanovení místí úpravy provozu na pozemní komunikaci K tůni

Vyvěšeno: 9.8.2023 Svěšeno: 24.8.2023 skm c25823080915161.pdf (pdf, 297.05 KB)

JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 3.8.2023 Svěšeno: 15.9.2023 skm c25823080311320.pdf (pdf, 406 KB)

MČ Praha 12 - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zbudovská, NN3150, Předposlední, Na šejdru aj.

Vyvěšeno: 3.8.2023 Svěšeno: 21.8.2023 skm c25823080311350.pdf (pdf, 1.27 MB)

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Radek Červený, Ivana Červená

Vyvěšeno: 28.7.2023 Svěšeno: 1.9.2023 skm c25823072809370.pdf (pdf, 306.05 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Klempárová Iveta, Klempár Jiří

Vyvěšeno: 28.7.2023 Svěšeno: 1.9.2023 skm c25823072809360.pdf (pdf, 322.1 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru ekonomického ÚMČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 27.7.2023 Svěšeno: 22.8.2023 skm c25823072709330.pdf (pdf, 136.3 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení "Revitalizace rybníku Obecňák"

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 9.8.2023 skm c25823072415400.pdf (pdf, 358.45 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí Ekolspol a.s.  a Ekoinvest spol. s r.o.

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 9.8.2023 skm c25823072415390.pdf (pdf, 2.26 MB)

MČ Praha 12 - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na komunikací V zákopech

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 9.8.2023 skm c25823072409420.pdf (pdf, 335.96 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Výletní, Zahrádecká a Mezi domy

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 9.8.2023 skm c25823072409410.pdf (pdf, 263.07 KB)

Č Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: dočasný zákaz zastavení 

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 4.8.2023 skm c25823072409400.pdf (pdf, 216.88 KB), 1943 priloha.pdf (pdf, 8.67 MB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 18.7.2023 Svěšeno: 18.8.2023 skm c25823071814580.pdf (pdf, 303.09 KB)

MHMP - Výstraha nebezpečí požárů 

Vyvěšeno: 13.7.2023 Svěšeno: 1.8.2023 skm c25823071315261.pdf (pdf, 404.3 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Referent/ka odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 10.7.2023 Svěšeno: 1.8.2023 skm c25823071009550.pdf (pdf, 122.92 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru pronajmout bytovou jednotku v objektu MŠ K Lukám

Vyvěšeno: 3.7.2023 Svěšeno: 19.7.2023 skm c25823070317070.pdf (pdf, 199.67 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání - Z3517/00

Vyvěšeno: 3.7.2023 Svěšeno: 9.8.2023 skm c25823070311411.pdf (pdf, 251.45 KB)

Mgr. Jan Śkarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 30.6.2023 Svěšeno: 4.8.2023 skm c25823063012091.pdf (pdf, 289.46 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Vedoucí odboru ekonomického

Vyvěšeno: 29.6.2023 Svěšeno: 27.7.2023 skm c25823062914120.pdf (pdf, 135.26 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření ekonomického odboru 3. července 2023

Vyvěšeno: 26.6.2023 Svěšeno: 4.7.2023 skm c25823062616321.pdf (pdf, 30.36 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření úřadu 7. července 2023

Vyvěšeno: 26.6.2023 Svěšeno: 10.7.2023 skm c25823062616320.pdf (pdf, 30.72 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru pronajmout 10 a 11 NP v objektu garáží č.p. 694

Vyvěšeno: 26.6.2023 Svěšeno: 12.7.2023 skm c25823062616290.pdf (pdf, 62.26 KB)

MHMP - Informace - Centrum nová Libuš

Vyvěšeno: 23.6.2023 Svěšeno: 10.7.2023 skm c25823062313040.pdf (pdf, 73.94 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 23.6.2023 Svěšeno: 28.7.2023 skm c25823062310470.pdf (pdf, 141.24 KB)

MHMP - zveřejnění dokumentace pro záměr "Centrum Nová Libuš"

Vyvěšeno: 22.6.2023 Svěšeno: 10.7.2023 skm c25823062208360.pdf (pdf, 160.88 KB)

MČ Praha-Libuš: Informace občanům : provozní doba na odboru  správním a školství

Vyvěšeno: 20.6.2023 Svěšeno: 14.9.2023 skm c25823062015570.pdf (pdf, 50.99 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o výběrovém řízení: referent správy majetku a investic

Vyvěšeno: 20.6.2023 Svěšeno: 18.7.2023 skm c25823062015571.pdf (pdf, 133.28 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 19.6.2023 Svěšeno: 21.7.2023 skm c25823061910340.pdf (pdf, 286.31 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 15.6.2023 Svěšeno: 21.7.2023 skm c25823061516190.pdf (pdf, 133.71 KB)

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2023

Vyvěšeno: 13.6.2023 Svěšeno: 21.6.2023 skm c25823061315460.pdf (pdf, 52.88 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v objektu MŠ Mezi Domy

Vyvěšeno: 12.6.2023 Svěšeno: 28.6.2023 skm c25823061212530.pdf (pdf, 70.86 KB)

MČ Praha-Libuš - Záměr pronajmout 1. NP - 9. NP objektu garáží č..p. 694 k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 9.6.2023 Svěšeno: 26.6.2023 skm c25823060913050.pdf (pdf, 62.41 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 5.6.2023 Svěšeno: 7.7.2023 skm c25823060517520.pdf (pdf, 177.06 KB)

MČ Praha 12 - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Hvězdonická, Nad Šejdrem, U libušské sokolovny a Zahrádecká

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823060214200.pdf (pdf, 482.99 KB)

MHMP - veřejná vyhláška: uložení písemností Qiaodi You

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 20.6.2023 skm c25823060214210.pdf (pdf, 108.33 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823060213320.pdf (pdf, 53.54 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: vedoucí odboru ekonomického 

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 26.6.2023 skm c25823060212171.pdf (pdf, 134.36 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: referent odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 2.6.2023 Svěšeno: 30.6.2023 skm c25823060212170.pdf (pdf, 120.04 KB)

MČ Praha-Libuš - oznámení občanům: Odchyt toulavých koček

Vyvěšeno: 29.5.2023 Svěšeno: 21.6.2023 skm c25823052916141.pdf (pdf, 49.25 KB)

MČ Praha-Libuš - oznámení občanům: ve dnech 6. a 15. 6. 8-12h bude uzavřen odbor školský a správní

Vyvěšeno: 29.5.2023 Svěšeno: 16.6.2023 skm c25823052912420.pdf (pdf, 28.27 KB)

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí stavební záměr úpravy objektu občanské vybavenosti

Vyvěšeno: 24.5.2023 Svěšeno: 9.6.2023 skm c25823052411540.pdf (pdf, 635.23 KB)

MČ Praha-Libuš - informace občanům: uzavřen odbor školský a správní ve dnech  25.5., 30.5. a 1.6. 8-12h 

Vyvěšeno: 22.5.2023 Svěšeno: 7.6.2023 skm c25823052216260.pdf (pdf, 27.4 KB)

MČ Praha 12 - Stanovení přec hodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U pejřárny 

Vyvěšeno: 22.5.2023 Svěšeno: 7.6.2023 skm c25823052214580.pdf (pdf, 253.21 KB)

MČ Praha 12 - Výzva seznámení s podklady rozhodnutí "Písnické zahrady"

Vyvěšeno: 17.5.2023 Svěšeno: 2.6.2023 skm c25823051715351.pdf (pdf, 516.42 KB)

Stránky