Klavírní recitál Michaely Pospíšilové

KLUB JUNIOR zve na

O T E V Ř E N É S E T K Á N Í S H U D B O U

V rámci cyklu komorních koncertů přímo na obci

Vás srdečně zveme na zimní 40minutový

K l a v í r n í  r e c i t á l

Michaely P o s p í š i l o v é

 

Michaela POSPÍŠILOVÁ představí skladby moderních i klasických autorů:

Catherine Rollins, Yann Tiersen, Daniel Hellbach či Johan Sebastian Bach

v úterý 29.května v 19 hodin

v zrcadlovém sále Klubu Junior,

/ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice/

Na závěr přípitek,vstupné dobrovolné

Příloha: