Prohlášení o přístupnosti

Městská část Praha-Libuš -Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.praha-libus.cz (dále jen webové stránky) a mobilní aplikace Praha-Libuš (dostupné na Google play a iTunes, dále jen mobilní aplikace) v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Městská část Praha-Libuš -Úřad městské části, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.praha-libus.cz a mobilní aplikaci Praha-Libuš dostupnou na Google Play a Apple Store.

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti a nepřiměřené zátěže k zajištění:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
  • Některé obrázky, audiozáznamy, videa a online přenosy ze zasedání Zastupitelstva neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)

Různé formáty souborů

Na stránkách se mohou objevit odkazy na dokumenty ke stažení, které jsou v jiné podobě než hypertextové. Odkazy na takové soubory jsou doplněny informací o jejich formátu a velikosti.

Obvyklé typy souborů ke stažení:

PDF - dokumenty v tiskové podobě, k prohlížení slouží program Adobe Reader
DOC, XLS, PPT - dokumenty produktů společnosti Microsoft, volně ke stažení jsou jejich prohlížeče Word Viewer (DOC), Excel Viewer (XLS), PowerPoint Viewer (PPT)
ZIP, RAR - komprimovaný archiv souborů, k jeho otevření slouží například program 7zip

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23. 11. 2021

Prohlášení je vytvořeno dle metodických pokynů zveřejněných na webových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich...

Datum spuštění systému:

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tvůrce těchto stránek společnost drualas s.r.o., která webové stránky zároveň spravuje. V případě nesplnění požadavků na přístupnost v podobě technických záležitostí, můžete nám zanechat zprávu na níže uvedených kontaktech. Do zprávy vždy prosím uveďte o jakou závadu a požadavek se jedná, abychom mohli co nejlépe identifikovat problém a provést nápravu.

V případě obsahovém nesouladu, se prosím obraťte na provozovatele webových stránek:

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části,
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

A to buď písemně, nebo emailem na mc.libus@praha-libus.cz

Postupy pro prosazování práva

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči úřadu MČ Praha-Libuš a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.praha-libus.cz/kontakty-na-urad, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail:  pristupnost@mvcr.cz