Mateřská škola Ke Kašně

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke Kašně
Číslo smlouvy: 
2020056032
Platnost od: 
Úterý, Duben 28, 2020