Hlavní město Praha

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Číslo smlouvy: 
2013064067
Kategorie smlouvy: 
Příloha: 
Platnost od: 
Úterý, Červen 4, 2013