Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s.

Typ smlouvy: 
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Číslo smlouvy: 
2018046038
Platnost od: 
Pondělí, Duben 16, 2018