Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
TOPSOFT JKM spol. s r.o. Vloženo: 23.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 23.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114225
PDF icon _processed_225_20_topsoft_jkm_spol._s_r.o.pdf
Workout Europe s.r.o. Vloženo: 23.11.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048
Platnost od: 29.10.2020
Číslo smlouvy: 2020114230
PDF icon _processed_230_20_workout_europe_s.r.o.pdf
Jan Vokál, Mgr. Věra Vokálová Vloženo: 18.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 18.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114229
PDF icon _processed_229_20_jan_vokal_mgr._vera_vokalova.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. Vloženo: 11.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 10.11.2020
Číslo smlouvy: 2020115228
PDF icon _processed_228_20_walco_cz_spol._s_r.o.pdf
STROJSERVIS Praha, s.r.o. Vloženo: 03.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 13.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104218
PDF icon _processed_218_2020_kupni_smlouva_strojservis_praha_s.r.o.pdf
WALCO CZ, s.r.o. Vloženo: 03.11.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke SOD
Platnost od: 07.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104215
PDF icon _processed_215_2020_dodatek_c_1_walco_cz.pdf
Nábytek Honza, s.r.o. Vloženo: 26.10.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
Platnost od: 26.10.2020
Číslo smlouvy: 2020103222
PDF icon _processed_222_2020_dodatek_c_1_nabytek_honza.pdf
Generali Česká pojišťovna a.s. Vloženo: 23.10.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 1562030518 o pojištění majetku a odpovědnosti - Region
Platnost od: 24.09.2020
Číslo smlouvy: 2020106221
PDF icon _processed_221_20_generali_ceska_pojistovna.pdf
manželé Radovi Vloženo: 15.10.2020
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí směnné
Platnost od: 13.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104219
PDF icon _processed_smlouva_bud_smenna_2020_219_radovi.pdf
MIRA expert s.r.o. Vloženo: 13.10.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 20.4.2020 2020044029
Platnost od: 22.09.2020
Číslo smlouvy: 2020105220
PDF icon _processed_220_20_mira_expert_s.r.o.pdf
KONSTRUKTIS PRAHA, spol. s r.o. Vloženo: 12.10.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 Ke SOD ze dne 14.5.2020 č 2020054041
Platnost od: 11.09.2020
Číslo smlouvy: 2020094206
PDF icon _processed_206_20_konstruktis_praha_spol._s_r.o._2.pdf
Ing. Růžena Zrcková Vloženo: 08.10.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 07.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104214
PDF icon _processed_214_2020_ruzena_zrckova.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 07.10.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2017104145 o nájmu bytu ve znění dodatků 1 a 2
Platnost od: 07.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104216
PDF icon _processed_dodatek_3_216_2020.pdf
TA. QUOC HUAN Vloženo: 07.10.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 20.03.2020
Číslo smlouvy: 2020094217
PDF icon _processed_skm_c25820100712140.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 06.10.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 05.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104211
PDF icon _processed_predistribuce_211_2020.pdf
Ing.Markéta Kohoutová Vloženo: 29.09.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
Platnost od: 29.09.2020
Číslo smlouvy: 2020094210
PDF icon _processed_210_20_marketa_kohoutova.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 29.09.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 29.09.2020
Číslo smlouvy: 2020094209
PDF icon _processed_predistribuce_209.pdf
Rekonsta s.r.o. Vloženo: 23.09.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 16.09.2020
Číslo smlouvy: 2020094208
PDF icon _processed_208_20_rekonsta_s.r.o.pdf
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Vloženo: 15.09.2020
Typ smouvy: Pojistná smlouva číslo: 0020192754
Platnost od: 05.08.2020
Číslo smlouvy: 2020096207
PDF icon _processed_207_20_ceska_podnikatelska_pojistovna_a.s._vienna_insurance_group.pdf
Alena Švarcová Vloženo: 28.08.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 25.08.2020
Číslo smlouvy: 2020084204
PDF icon _processed_204_20_alena_svarcova.pdf
Jitka Saipová Vloženo: 27.08.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 2014074062 o nájmu bytu ve znění dodatků 1 až 5
Platnost od: 13.08.2020
Číslo smlouvy: 2020084205
PDF icon _processed_205_20_jitka_saipova.pdf
Triada, spol. s r.o. Vloženo: 26.08.2020
Typ smouvy: Dodatek k licenční smlouvě číslo 1658
Platnost od: 13.08.2020
Číslo smlouvy: 2020086203
PDF icon _processed_203_20_triada_spol._s_r.o.pdf
G.A.P. education, střední škola s.r.o. Vloženo: 25.08.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č . 2015126179
Platnost od: 10.08.2020
Číslo smlouvy: 2020084200
PDF icon _processed_200_20_g.a.p._education_stredni_skola_s.r.o.pdf
DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. Vloženo: 19.08.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 28.07.2020
Číslo smlouvy: 2020084118
PDF icon _processed_118_20_drevoartikl_spol._s_r.o.pdf
URBITECH s.r.o. Vloženo: 19.08.2020
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služby
Platnost od: 23.07.2020
Číslo smlouvy: 2020086117
PDF icon _processed_117_20_urbitech_s.r.o.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice Vloženo: 18.08.2020
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Platnost od: 03.08.2020
Číslo smlouvy: 2020086201
PDF icon _processed_201_20_rimskokatolicka_farnost_u_kostela_sv._jakuba_starsiho_praha_-_kunratice.pdf
Workout Europe s.r.o. Vloženo: 17.08.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019044048
Platnost od: 10.08.2020
Číslo smlouvy: 2020085119
PDF icon _processed_119_20_workout_europe_s.r.o.pdf
GREEN PROJECT s.r.o. Vloženo: 13.08.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 24.07.2020
Číslo smlouvy: 2020083202
PDF icon _processed_202_20_green_project_s.r.o.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 06.08.2020
Typ smouvy: Dodatek ke skupinové pojistné smlouvě
Platnost od: 24.07.2020
Číslo smlouvy: 2020074112
PDF icon _processed_112_20_allianz_pojistovna_a.s.pdf
S.V.A. spol. s r.o. Vloženo: 06.08.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 28.07.2020
Číslo smlouvy: 2020074113
PDF icon _processed_113_20_s.v.a._spol._s_r.o.pdf
Mand CZ s.r.o. Vloženo: 03.08.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 28.07.2020
Číslo smlouvy: 2020074114
PDF icon _processed_114_20_mand_cz_s.r.o.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 29.07.2020
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30293565/4
Platnost od: 30.06.2020
Číslo smlouvy: 2020074116
PDF icon _processed_116_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 28.07.2020
Typ smouvy: Dohoda o oprávněné osobě ze dne 28.4.2020
Platnost od: 30.06.2020
Číslo smlouvy: 2020074115
PDF icon _processed_115_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
NÁBYTEK HONZA s.r.o. Vloženo: 27.07.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 13.07.2020
Číslo smlouvy: 2020073095
PDF icon _processed_95_20_nabytek_honza_s.r.o.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. Vloženo: 23.07.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 29.06.2020
Číslo smlouvy: 2020064080
PDF icon _processed_80_20_walco_cz_spol._s_r.o.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 23.07.2020
Typ smouvy: Dohoda o oprávněné osobě ze dne 27.4.2020
Platnost od: 19.06.2020
Číslo smlouvy: 2020074111
PDF icon _processed_111_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc., Mgr. Vlasta Zahradníková Vloženo: 21.07.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 09.06.2020
Číslo smlouvy: 2020064082
PDF icon _processed_82_20_doc._ing._jaroslav_zahradnik_csc._mgr._vlasta_zahradnikova.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 20.07.2020
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30342823/5
Platnost od: 11.06.2020
Číslo smlouvy: 2020074110
PDF icon _processed_110_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
JRD Development s.r.o. Vloženo: 20.07.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva a předávací protokol
Platnost od: 16.07.2020
Číslo smlouvy: 2020076109
PDF icon _processed_109_20_jrd_development_s.r.o.pdf
Edmund Staubert Vloženo: 20.07.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 15.07.2020
Číslo smlouvy: 2020074107
PDF icon _processed_107_20_edmund_staubert.pdf

Stránky