Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Zdeněk Průša, Kateřina Průšová Vloženo: 22.05.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 20.05.2020
Číslo smlouvy: 2020054045
PDF icon _processed_45_20_zdenek_prusa_katerina_prusova.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 22.05.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 18.05.2020
Číslo smlouvy: 2020056044
PDF icon _processed_44_20_bytove_druzstvo_libus.pdf
Inu Creative Holding s.r.o. Vloženo: 19.05.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 15.05.2020
Číslo smlouvy: 2020054043
PDF icon _processed_43_20_inu_creative_holding_s.r.o.pdf
KONSTRUKTIS PRAHA, spol. s r.o. Vloženo: 18.05.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 14.05.2020
Číslo smlouvy: 2020054041
PDF icon _processed_41_20_konsrtuktis_praha_spol._s_r.o.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 12.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056040
PDF icon _processed_40_20_zakladni_skola_s_rozsirenou_vyukou_jazyku.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 12.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2014054045 ze dne 5.12.2013
Platnost od: 12.05.2020
Číslo smlouvy: 2020056039
PDF icon _processed_39_20_materska_skola_k_lukam.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Písnice
Platnost od: 27.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056038
PDF icon _processed_38_20_jednotka_sboru_dobrovolnych_hasicu_pisnice.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Libuš
Platnost od: 27.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056037
PDF icon _processed_37_20_jednotka_sboru_dobrovolnych_hasicu_libus.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056036
PDF icon _processed_36_20_zakladni_skola_s_rozsirenou_vyukou_jazyku.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056035
PDF icon _processed_35_20_zakladni_skola_meteorologicka.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056034
PDF icon _processed_34_20_materska_skola_mezi_domy.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Lojovická
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056033
PDF icon _processed_33_20_materska_skola_lojovicka.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke Kašně
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056032
PDF icon _processed_32_20_materska_skola_ke_kasne.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 05.05.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Platnost od: 28.04.2020
Číslo smlouvy: 2020056031
PDF icon _processed_31_20_materska_skola_k_lukam.pdf
Urbiosisto, s.r.o. Vloženo: 30.04.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke SOD ze dne 30.4.2018 č. 2018044042
Platnost od: 29.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044030
PDF icon _processed_30_20_urbiosisto_s.r.o.pdf
MIRA expert s.r.o. Vloženo: 28.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 27.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044029
PDF icon _processed_29_20_mira_expert_s.r.o.pdf
Jablotron security a.s. Vloženo: 27.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služby číslo JAB-086161.00
Platnost od: 15.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044028
PDF icon _processed_28_20_jablotron_security_a.s.pdf
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Vloženo: 21.04.2020
Typ smouvy: Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce číslo: 0518820018
Platnost od: 01.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044027
PDF icon _processed_27_20_hasicska_vzajemna_pojistovna_a.s.pdf
Lerson s.r.o. Vloženo: 20.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 09.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044026
PDF icon _processed_26_20_lerson_s.r.o.pdf
Rekonsta s.r.o. Vloženo: 17.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 09.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044025
PDF icon _processed_25_20_rekonsta_s.r.o.pdf
Linde Gas a.s. Vloženo: 14.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distrubičních prostředků na technické plyny
Platnost od: 30.03.2020
Číslo smlouvy: 2020044024
PDF icon _processed_24_20_linde_gas_a.s.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 06.04.2020
Typ smouvy: Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy č. 2006054 042 ze dne 31.5.2006
Platnost od: 30.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034023
PDF icon _processed_23_20_hlavni_mesto_praha.pdf
Le Thi Mai Anh, Vu Thi Lan Anh Vloženo: 06.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 03.04.2020
Číslo smlouvy: 2020044022
PDF icon _processed_22_20_le_thi_mai_anh_vu_thi_lan_anh.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice Vloženo: 03.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 01.04.2020
Číslo smlouvy: 2020034021
PDF icon _processed_21_20_sh_cms_-_sbor_dobrovolnych_hasicu_praha_-_pisnice.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 03.04.2020
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 26.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034012
PDF icon _processed_12_20_hlavni_mesto_praha.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 31.03.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva č. 374/2020
Platnost od: 31.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034020
PDF icon _processed_20_20_osigeno_-_verejne_zakazky_a_dotace_s.r.o.pdf
Petra Lehovcová Vloženo: 26.03.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2015064093 o nájmu bytu ve znění dodatků 1 až 4
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034019
PDF icon _processed_19_20_petra_lehovcova.pdf
Pražské služby, a.s. Vloženo: 19.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020035018
PDF icon _processed_18_20_prazske_sluzby_a.s.pdf
Pražské služby, a.s. Vloženo: 19.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020035017
PDF icon _processed_17_20_prazske_sluzby_a.s.pdf
Pražské služby, a.s. Vloženo: 19.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020035016
PDF icon _processed_16_20_prazske_sluzby_a.s.pdf
Pražské služby, a.s. Vloženo: 19.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020035015
PDF icon _processed_15_20_prazske_sluzby_a.s.pdf
Pražské služby, a.s. Vloženo: 19.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zapojení podnikatele do obecního systému svozu odpadu hl. m. Prahy
Platnost od: 18.03.2020
Číslo smlouvy: 2020035014
PDF icon _processed_14_20_prazske_sluzby_a.s.pdf
Ing. Hynek Seiner Vloženo: 17.03.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2018
Platnost od: 16.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034013
PDF icon _processed_13-20_dodatek_c._1_ke_smlouve_o_dilo_ze_dne_8.1.2018.pdf
Generali Česká pojišťovna a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 1562030518 o pojištění majetku a odpovědnosti - Region
Platnost od: 26.02.2020
Číslo smlouvy: 2020034011
PDF icon _processed_11_20_generali_ceska_pojistovna_a.s.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Dohoda o oprávněné osobě ze dne 11.2.2020
Platnost od: 27.02.2020
Číslo smlouvy: 2020034010
PDF icon _processed_10_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.01.2020
Číslo smlouvy: 2019124201
PDF icon _processed_201_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_a.s._.pdf
Josef Čibera Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014005
PDF icon _processed_5_20_josef_cibera.pdf
O2 Czech Republic a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva 157/2019
Platnost od: 13.01.2020
Číslo smlouvy: 2020014001
PDF icon _processed_1_20_o2_czech_republic_a.s.pdf
B A CH spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014003
PDF icon _processed_2020_03_prikazni_smlouva_bach.pdf
B A CH spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014004
PDF icon _processed_2020_04_prikazni_smlouva_bach.pdf

Stránky