Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 09.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 11.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114172
PDF icon _processed_172_19_smlouva_o_uzavreni_budouci_smlouvy_o_zrizeni_vecneho_bremene.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 04.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114175
PDF icon _processed_175_19_prazska_plynarenska_a.s.pdf
Advokátní kancelář Dohnal Bernard, s.r.o. Vloženo: 04.12.2019
Typ smouvy: Smlouva příkazní o poskytování právní pomoci
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114176
PDF icon _processed_176_19_advokatni_kancelar_dohnal_a_bernard_s.r.o.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114190
PDF icon _processed_190_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_a.s._smlouva_o_budoui_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o uzavření buoucí smlouvy o zříení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114189
PDF icon _processed_189_19_predistribuce_smlouva_o_uzavreni_budouci_smlouvy_o_zrizeni_vb.pdf
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služenosti
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114188
PDF icon _processed_188_19_dopravni_podnik_hl.m.prahy_smlouva_o_smlouve_budouci.pdf
Technologie hlavního města Prahy, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízení veřejného osvětlení
Platnost od: 24.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104168
PDF icon _processed_168_19_umisteni_nereklamnich_doplnku_hl.m._praha.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114184
PDF icon _processed_184_19_osigeno_lojovicka.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114183
PDF icon _processed_183_19_osigeo_zs_s_rvj.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114182
PDF icon _processed_182_19_osigeno_ms_mezi_domy.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114181
PDF icon _processed_181_19_osigeno_meteorologicka.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114180
PDF icon _processed_180_19_osigeno_ms_ke_kasne.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114179
PDF icon _processed_179_19_osigeno_k_lukam.pdf
Marta Holá Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 26.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114185
PDF icon _processed_185_19_marta_hola_darovaci_smlouva.pdf
Anna Mohylová Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: Da
Platnost od: 26.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114186
PDF icon _processed_186_19_mohylova_darovaci_smlouva.pdf
Zdena Prchlíková Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 26.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114187
PDF icon _processed_187_19_prchlikova_darovaci_smlouva.pdf
Stanislav Král - PC Support Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 - Servisní smlouva
Platnost od: 26.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114178
PDF icon _processed_178_kral_pc_dodatek_c._1.pdf
SYZA, s.r.o Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 11.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114173
PDF icon _processed_173_19_syza_smlouva_o_dilo_elektroinstalace_zs_meteorologicka.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 30.11.2019
Typ smouvy: 2019114174
Platnost od: 11.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114174
PDF icon _processed_174_19_dodatek_c._22_allianz.pdf
Roman Svoboda Vloženo: 26.11.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 31.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104171
PDF icon _processed_171_19_roman_svoboda_pripojka_pisnice.pdf
Nguyen Van Nhac Vloženo: 26.11.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 03.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094164
PDF icon _processed_164_19_nguyen_van_nhac_darovaci_smlouva.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice Vloženo: 26.11.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivestičního transferu
Platnost od: 09.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094163
PDF icon _processed_163_19_rimskokatolicka_farnost_-_kunratice.pdf
Pražská teplárenská a.s. Vloženo: 04.11.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 04.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104170
PDF icon _processed_170_19_prazska_teplarenska.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 04.11.2019
Typ smouvy: Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení
Platnost od: 21.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104168
PDF icon _processed_168_19_smlouva_o_umisteni_nereklamnich_doplnku_na_zarizeni_verejneho_osvetleni.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Vloženo: 04.11.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 22.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104169
PDF icon _processed_169_19_smlouva_o_zrizeni_vecneho_bremene.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 04.11.2019
Typ smouvy: Kupní smlouva na plynárenkské zařízení
Platnost od: 17.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104167
PDF icon _processed_167_19_kupni_smlouva_na_plynarenske_zarizeni.pdf
Pražská teplárenská a.s. Vloženo: 30.10.2019
Typ smouvy: SMlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 04.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104170
PDF icon _processed_170_19_prazska_teplarenska.pdf
Hoang Thi Hang, Hoang Thi Lan, Phan Hoang Anh Vloženo: 23.10.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 14.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094162
PDF icon _processed_162_19_smlouva_o_budouci_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti_inzenyrske_site.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 21.10.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 2ke Smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 14.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094161
PDF icon _processed_161_19_dodatek_c._2_ke_smlouve_o_najmu_bytu_c._2017104145.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha z.s. Vloženo: 15.10.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 10.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094166
PDF icon _processed_166_19_smlouva_o_vypujcce.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 15.10.2019
Typ smouvy: Smlouva o převodu správy majetku
Platnost od: 09.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094160
PDF icon _processed_160_19_smlouva_o_prevodu_spravy_majetku.pdf
Společenství vlastníků K Lukám Vloženo: 09.10.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 08.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094159
PDF icon _processed_159_19_smlouva_o_budouci_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice Vloženo: 09.10.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivestičního transferu GR
Platnost od: 09.10.2019
Číslo smlouvy: 2019094165
PDF icon _processed_165_19_verejnopravni_smlouva_o_poskytnuti_neinvesticniho_transferu_gr.pdf
ELTODO, a.s. Vloženo: 02.10.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke SOD ze dne 5.6.2019 č.2019054058
Platnost od: 16.09.2019
Číslo smlouvy: 2019084152
PDF icon _processed_152_19_dodatek_c._2_ke_sod_ze_dne_5.6.2019.pdf
Beneš Michal, Benešová Jitka Vloženo: 02.10.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 30.09.2019
Číslo smlouvy: 2019094157
PDF icon _processed_157_19_smlouva_o_zrizeni_vecneho_bremene_-_sluzebnosti_inzenyrske_site.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 02.10.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva č. 346/2019
Platnost od: 26.09.2019
Číslo smlouvy: 2019094158
PDF icon _processed_158_19_prikazni_smlouva_c._346_2019.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. a Antonín Dufek a Jindřiška Dufková Vloženo: 02.10.2019
Typ smouvy: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 20.09.2019
Číslo smlouvy: 2019094155
PDF icon _processed_155_19_smlouva_o_uzavreni_budouci_smlouvy_o_zrizeni_vecneho_bremene.pdf
State Administration Consulting s.r.o. Vloženo: 30.09.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytovýh prostor č. 2011094088
Platnost od: 26.09.2019
Číslo smlouvy: 2019094156
PDF icon _processed_156_19_dodatek_c.5_ke_smlouve_o_najmu_nebytovych_prostor_c._2011094088.pdf
Jindřich Kot Vloženo: 30.09.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 16.09.2019
Číslo smlouvy: 2019084151
PDF icon _processed_151_19_smlouva_o_budouci_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti_inzenyrske_site.pdf
WALCO CZ spol. s. r.o. Vloženo: 30.09.2019
Typ smouvy: Dodatek č.1, který mění Smlouvu o dílo č. 2019044045 ze dne 25.2.2019
Platnost od: 20.09.2019
Číslo smlouvy: 2019084154
PDF icon _processed_154_19_dodatek_c._1_ktery_meni_smlouvu_o_dilo.pdf

Stránky