Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 18.07.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva č. 332/2019
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074121
PDF icon _processed_121_19_osigeno.pdf
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 18.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074137
PDF icon _processed_137_19_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074136
PDF icon _processed_136_19_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Saipová Jitka, Saip Martin Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu
Platnost od: 30.05.2019
Číslo smlouvy: 2019074135
PDF icon _processed_135_19_jitka_saipova_martin_saip.pdf
Vu Thi Tu Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 10.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074134
PDF icon _processed_134_19_vu_thi_tu.pdf
Lukáš Kocourek Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074133
PDF icon _processed_133_19_lukas_kocourek.pdf
Davídek Petr, Davídek Vladislav, Jirsáková Jiřina Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.05.2019
Číslo smlouvy: 2019074132
PDF icon _processed_132_19_davidek_jirsakova.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 16.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064063
PDF icon _processed_063_19_ceska_sporitelna.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 16.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2018096182
PDF icon _processed_182_18_smlouva_o_bud_sml_kupni_bd_libus.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074131
PDF icon _processed_131_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074130
PDF icon _processed_130_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074129
PDF icon _processed_129_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074128
PDF icon _processed_128_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074127
PDF icon _processed_127_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074126
PDF icon _processed_126_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 20.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074125
PDF icon _processed_125_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 26.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074124
PDF icon _processed_124_19_ms_ke_kasne.pdf
Spojené hlavy, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074123
PDF icon _processed_123_19_spojene_hlavy_z.s.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Dohoda o rozpuštění sdrsužení a o vypořádání majetku sdružení
Platnost od: 10.07.2019
Číslo smlouvy: 2018096183
PDF icon _processed_183_18_dohoda_o_rozpusteni_sdruzeni_bd_libus.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019064064
PDF icon _processed_064_19_info-dracek_z.s.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019066109
PDF icon _processed_109_19_info-dracek_z.s.pdf
ProTrade, s.r.o. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 03.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074122
PDF icon _processed_122_19_protrade_s.r.o.pdf
ELTODO, a.s. Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 11.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074120
PDF icon _processed_120_19_dodatek_c_1_eltodo_a.s.pdf
Ing. Jaroslav Brtáň Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávním celkem
Platnost od: 15.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054050
PDF icon _processed_050_19_ing._jaroslav_brtan.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Číslo INO/16/06/000375/2019
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066072
PDF icon _processed_072_19_mhmp_smlouva_o_financni_vypomoci.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066115
PDF icon _processed_115_19_zs_meteorologicka.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064069
PDF icon _processed_069_19_predistribuce_smlouva_o_vb.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066114
PDF icon _processed_114_19_ms_meteorologicka.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044046
PDF icon _processed_046_19_mhmp_smlouva_o_vypujcce.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 15.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044040
PDF icon _processed_040_19_prazska_plynarenska_distribuce.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046035
PDF icon _processed_035_19_zrizovaci_listina_ke_kasne.pdf
DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 08.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044031
PDF icon _processed_031_19_development_industries.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Meteorologická
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046038
PDF icon _processed_038_19_zrizovaci_listina_zs_meteorologicka.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš
Platnost od: 09.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046032
PDF icon _processed_032_19_zrizovaci_listina_sdh_pisnice.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš
Platnost od: 09.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046033
PDF icon _processed_033_19_zrizovaci_lisitna_sdh_libus.pdf
Linka bezpečí, z.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 27.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066116
PDF icon _processed_116_19_linka_bezpeci.pdf
UNIFROST servis s.r.o. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054053
PDF icon _processed_053_19_unifrost.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046039
PDF icon _processed_039_19_zrizovaci_listina_zs_s_rvj.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Platnost od: 10.04.2019
Číslo smlouvy: 2019046034
PDF icon _processed_034_19_zrizovaci_listina_ms_k_lukam.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 10.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti č. 108074-000-00
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054052
PDF icon _processed_052_19_t_mobile_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf

Stránky