Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Ing. Hynek Seiner Vloženo: 17.03.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2018
Platnost od: 16.03.2020
Číslo smlouvy: 2020034013
PDF icon _processed_13-20_dodatek_c._1_ke_smlouve_o_dilo_ze_dne_8.1.2018.pdf
Generali Česká pojišťovna a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 1562030518 o pojištění majetku a odpovědnosti - Region
Platnost od: 26.02.2020
Číslo smlouvy: 2020034011
PDF icon _processed_11_20_generali_ceska_pojistovna_a.s.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Dohoda o oprávněné osobě ze dne 11.2.2020
Platnost od: 27.02.2020
Číslo smlouvy: 2020034010
PDF icon _processed_10_20_prazske_vodovody_a_kanalizace_a.s.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.01.2020
Číslo smlouvy: 2019124201
PDF icon _processed_201_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_a.s._.pdf
Josef Čibera Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014005
PDF icon _processed_5_20_josef_cibera.pdf
O2 Czech Republic a.s. Vloženo: 02.03.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva 157/2019
Platnost od: 13.01.2020
Číslo smlouvy: 2020014001
PDF icon _processed_1_20_o2_czech_republic_a.s.pdf
B A CH spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014003
PDF icon _processed_2020_03_prikazni_smlouva_bach.pdf
B A CH spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014004
PDF icon _processed_2020_04_prikazni_smlouva_bach.pdf
S.V.A. spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 17.02.2020
Číslo smlouvy: 2020024009
PDF icon _processed_2020_09_smlouva_o_dilo_s.v.a._s.r.o.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. 3. část Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014006
PDF icon 6_20_walco_cz_spol._s_r.o._3_cast.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. 2. část Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014006
PDF icon 6_20_walco_cz_spol._s_r.o._2._cast.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. 1. část Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014006
PDF icon 6_20_walco_cz_spol._s_r.o._1._cast.pdf
Saba Parking CZ a.s. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání č. 2017114169
Platnost od: 27.01.2020
Číslo smlouvy: 2020014008
PDF icon _processed_8_20_saba_parking_cz_a.s.pdf
G.A.P. education, střední škola s.r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č.2015126179
Platnost od: 21.01.2020
Číslo smlouvy: 2020014007
PDF icon _processed_7_20_g.a.p._education_stredni_skola_s.r.o.pdf
BHS, spol. s r.o. Vloženo: 25.02.2020
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.02.2020
Číslo smlouvy: 2020014002
PDF icon _processed_2_20_bhs_spol._s_r.o.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 20.01.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.01.2020
Číslo smlouvy: 2019124201
PDF icon _processed_201_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_a.s._.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 08.01.2020
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124189
PDF icon _processed_189_19_predistribuce_a.s.pdf
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vloženo: 08.01.2020
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124188
PDF icon _processed_188_19_dopravni_podnik_hl._m._prahy_akciova_spolecnost.pdf
T-Mobile Czech Republic, a.s. Vloženo: 03.01.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnsoti
Platnost od: 02.01.2020
Číslo smlouvy: 2019124200
PDF icon _processed_200_19_t-mobile_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf
Pražská energetika, a.s. Vloženo: 03.01.2020
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 12.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124199
PDF icon _processed_199_19_pre_smlouva_o_sdruzenych_sluzbach_dodavky_elektriny.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha, z.s. Vloženo: 19.12.2019
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 17.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124198
PDF icon _processed_198_19_kupni_smlouva_zdravotni_asistencni_sluzba_praha_z.s.pdf
Českomoravský svaz poštovních holubů, z.s. Vloženo: 16.12.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 11.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124194
PDF icon _processed_194_19_ceskomoravsky_svaz_chovatelu_postovnich_holubu_dodatek_c.1.pdf
Ing. Markéta Kohoutová Vloženo: 14.12.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva pro oragnizaci architektonické soutěže o návrh, dostavba ZŠ Písnice
Platnost od: 12.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124197
PDF icon _processed_197_19_ing._kohoutova_architektonicka_soutez_zs_s_rvj.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 14.12.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 13.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124196
PDF icon _processed_196_19_rodinne_centrum_kuratko.pdf
SP Praha, s.r.o. Vloženo: 13.12.2019
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 05.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124195
PDF icon _processed_195_19_sp_praha_clun_jsdh_pisnice.pdf
EDA cz, z.ú. Vloženo: 11.12.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neivestičního transferu
Platnost od: 03.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124192
PDF icon _processed_192_19_eda_cz_verejnopravni_smlouva.pdf
KPM Křížem Krážem, z.s. Vloženo: 11.12.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 11.12.2019
Číslo smlouvy: 2019124193
PDF icon _processed_193_19_kpm_kizem_krazem_dodatek_c._1_smlouva_o_vypujcce.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 09.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 11.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114172
PDF icon _processed_172_19_smlouva_o_uzavreni_budouci_smlouvy_o_zrizeni_vecneho_bremene.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 04.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114175
PDF icon _processed_175_19_prazska_plynarenska_a.s.pdf
Advokátní kancelář Dohnal Bernard, s.r.o. Vloženo: 04.12.2019
Typ smouvy: Smlouva příkazní o poskytování právní pomoci
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114176
PDF icon _processed_176_19_advokatni_kancelar_dohnal_a_bernard_s.r.o.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114190
PDF icon _processed_190_19_ceska_telekomunikacni_infrastruktura_a.s._smlouva_o_budoui_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o uzavření buoucí smlouvy o zříení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114189
PDF icon _processed_189_19_predistribuce_smlouva_o_uzavreni_budouci_smlouvy_o_zrizeni_vb.pdf
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služenosti
Platnost od: 02.12.2019
Číslo smlouvy: 2019114188
PDF icon _processed_188_19_dopravni_podnik_hl.m.prahy_smlouva_o_smlouve_budouci.pdf
Technologie hlavního města Prahy, a.s. Vloženo: 03.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o umístění nereklamních doplňků na zařízení veřejného osvětlení
Platnost od: 24.10.2019
Číslo smlouvy: 2019104168
PDF icon _processed_168_19_umisteni_nereklamnich_doplnku_hl.m._praha.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114184
PDF icon _processed_184_19_osigeno_lojovicka.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114183
PDF icon _processed_183_19_osigeo_zs_s_rvj.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114182
PDF icon _processed_182_19_osigeno_ms_mezi_domy.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114181
PDF icon _processed_181_19_osigeno_meteorologicka.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114180
PDF icon _processed_180_19_osigeno_ms_ke_kasne.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace Vloženo: 02.12.2019
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 25.11.2019
Číslo smlouvy: 2019114179
PDF icon _processed_179_19_osigeno_k_lukam.pdf

Stránky