Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! – část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad“ - č. veř. zak. 20150717-02 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na dodávku zboží
Předpokládaná hodnota: 
585.000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
17.7.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
3.8.2015
Předmět zakázky: 
dodávka 300 kusů kompostérů na bilogixk rozložitelný odpadpro domácí kompostování
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 17. 7. 2015 
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 3. 8. 2015 v 11:00 hodin. 
Otevírání obálek: dne 3. 8. 2015 v 11:00 hodin, místo viz zveřejněná výzva.
Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT 
Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS 
uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

ODKAZ NA KONTAKTNÍ OSOBU ZADAVATELE: 
Název / obchodní firma: 
Městská část Praha-Libuš. 
Adresa sídla: 
Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: 
Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ 
Ing. Anna Rusiňáková - vedoucí odboru životního prostředí a dopravy 
Telefon: 
Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932 
Ing. Anna Rusiňáková - +603 410 027 
Fax: 
+420 241 727 864 
E-mail: 
Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz 
Ing. Anna Rusiňáková - rusinakova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY: 
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady Městké části Praha-Libuš konané dne 4.8.2015.

Identifikační údaje vítězného uchazeče:

Jelínek-Trading

Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem (komunikační adresa)

Zarámí č.p.4432, 760 01 Zlín (sídlo firmy)

IČ: 42339723 

Blíže v Rozhodnutí viz. níže.

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU: 

Zadavatel uzavřel s vítězným uchazečem smlouvu dne 25.8.2015. 

Blíže viz. Smlouva níže.