Oprava podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš

Předpokládaná hodnota: 
1200tis Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
7.5.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
1.6.2015
Předmět zakázky: 
celoplošná oprava betonových podlah v 1NP a 2NP objektu garáží Dobronická 694, Praha 4-Libuš
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 12.5. 2015 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 1. 6. 2015 12,00 hod

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1. 6. 2015 13,30hod.hodin v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz