Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
820 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
25.2.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
18.3.2015
Předmět zakázky: 
dodávka tisku opakovaně 1x měsíčně po dobu dvou let
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 18.3.2015 do 13,00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18.3.2015 do 13,15 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 1-místo bude označeno

Kontaktní osoby zadavatele: Ing.Jindřich Sochůrek-tajemník úřadu tel 244 471 884 email: tajemnik@praha-libus.cz

 

Zadavetel rozhodl o vyloučení uchazeče: Ivan Vopálek, IČ 46376364, Dukelských Hrdinů 145, 286 23 Starý Kolín.

 

Rozhodnutí:
Zadavatel ROZHODL o přidělení výše uvedené veřejné zakázky níže uvedenému vybranému uchazeči. Viz. zveřejněné Rozhodnutí. Rozhodnutí je rozesíláno všem uchazečům, kteří podali nabídku a Zadavatele jejich nabídku přijal s výjimkou uchazečů zadavatelem před vydáním Rozhodnutí vyloučených. 

Identifikační údaje vítězného uchazeče:
Obchodní firma/jméno:      dot.DesingStudio
Sídlo/místo podnikání:       Dobrovodská 106, 370 06 České Budějovice
Právní forma uchazeče:     spol. s.r.o.
IČ: / DIČ:                            62501691 / CZ 62501691