„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p.694/2, Praha 4-Libuš, “

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
600 tis.Kč
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
25.2.2015
Konec lhůty pro podání nabídek: 
18.3.2015
Předmět zakázky: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletní rekonstrukce elektroinstalace spojená s výměnou svítidel v objektu garáži Dobronická, Dobronická 694/2, 142 00 Praha 4 – Libuš..
Doplňující informace: 

Termín prohlídky místa plnění je 6. 3. 2014 ve 10,00 se srazem účastníků na budoucím místě realizace před hlavním vchodem do objektu z ulice Na Domovině

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 18.3.2015 do 11,30 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 18.3.2015 do 13,00 hod.hodin v objektu odloučeného pracoviště MČ Praha-Libuš ul. K Lukám 664, přízemí, místnost bude označena názvem veřejné zakázky.

Kontaktní osoby zadavatele:

Pichová Šárka, pověřená vedením odboru správy majetku a investic mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz

Z důvodu častého dotazu na předložení výkazu výměr v souboru xls.s ho dodatečně doplňujeme k zadávací dokumentaci

Dodatečné upřesnění po dotazech na prohlídce místa plnění:

1) technické žlaby pro rozvody budou kovové plechové bez víka

2) rozvaděč bude vyměněn kompletne včetně skříně viz výkres schema rozvaděče

3)  ve výkazu výměr-  řádek koordinace prováděcích - prací obsahuje i položku stavební přípomoce např.při začišťování prostupu

4) demontáž stávající osvětlení na střeše objektu není požadována

5) likvidace elektroodpadu a osvětlení- ve výkazu výměr nacenit do položky demontáž zařízení

6) svítidla budou s elektronickým předřadníkem