„ Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení “ - veř. zak. č. 20140714 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu formou otevřeného výběrového řízení na stavební práce
Předpokládaná hodnota: 
2 890 000,- Kč bez DPH a bez rezervy, rezerva je stanovena nad toto na 80.000,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
11.7.2014
Konec lhůty pro podání nabídek: 
28.7.2014
Předmět zakázky: 
dodávka stavebních prací - zateplení pláště a střechy objektu, výměna menšího počtu dveří a oken
Doplňující informace: 

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 11. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2014 v 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě.

BLIŽŠÍ INFORMACE

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě.

OBHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dne 17. 7. 2014 v 10:00 hodin se srazem účastníků na místě budoucího staveniště (před areálem MŠ v ulici Lojovická č.p. 557 na pozemcích p. č. všechny v k. ú .Libuš, Praha 4 - Libuš).

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A KONTAKT

Zadavatel na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/PRAHALIBUS;jsessionid=D303ED998570B... uveřejnil veškerou zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh.

Odkaz na kontaktní osobu zadavatele:

Název / obchodní firma:

Městská část Praha-Libuš.

Adresa sídla:

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemník ÚMČ

Šárka Pichová - pověřená vedením odboru majetku a investic

Telefon:

Ing. Jindřich Sochůrek - +420 603 529 932

Šárka Pichová - +736 420 948

Fax:

+420 241 727 864

E-mail:

Ing. Jindřich Sochůrek - tajemnik@praha-libus.cz

Šárka Pichová - pichova@praha-libus.cz

Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

 

ZADAVATEL ZVEŘEJNIL DOPLŇUJÍCÍ INFORMACI Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI DNE 24. 7. 2014, VIZ PŘILOŽENÝ SOUBOR.

 

 

ZADAVATEL ROZHODL O VYLOUČENÍ

Dne 11. 8. 2014 zadavatel na základě jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek rozhodl o vyloučení třech uchazečů, viz. přílohy níže.

 

ZADAVATEL ROZHODL O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 12. 8. 2014 zadavatel na základě usnesení Rady MČ ze dne 11. 8. 2014 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky:

Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, IČ: 45537305

Nabídka uchazeče splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o nabídku pro zadavatele s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH a bez rezervy.

Rozhodnutí viz. přílohy. 

 Oznámení o Rozhodnutí viz. přílohy.

 

ZADAVATEL UZAVŘEL SMLOUVU SE ZHOTOVITELEM

Dne 19. 8. 2014 zadavatel na uzavřel smlouv. Dne 21.8. 2014 tuto smlouvu zveřejnil, viz. přílohy níže.