Klub Junior-havarijní oprava rozvodů TUV a studené vody

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
18.11.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
6.12.2013
Předmět zakázky: 
výměna rozvodů TUV a studené vody
Doplňující informace: 

Nový termín prohlídek místa plnění se uskuteční dne 25.11. a 27. 11. 2013 ve10:00 hodin se srazem účastníků na místě, t.j. hlavní vstup klubu Junior, na Okruhu 395/1, Praha 4-Písnice. (viz dodatečná informace)

Rozsah zakázky dle zákresu přílohy a rozsahu určeném na místě při prohlídce, také dle zápisu z prohlídky výměníkové stanice odst.III bod 2 a 3

Lhůta pro vznesení dotazů na dodatečné informace je stanovena do 30. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 6.12.2013

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 6.12. 2013 ve 10:30 hodin v zasedací místnosti Městské části Praha 4 - Libuš, Libušská č. p. 1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Ivo Pujman, pujman@praha-libus.cz  603 410 025