„TDS stavební práce MŠ Ke Kašně“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu - veřejné výběrové řízení
Předpokládaná hodnota: 
dozorované stavby 5.142.604,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
6.6.2012
Konec lhůty pro podání nabídek: 
18.6.2012
Předmět zakázky: 
služby: výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 6. 6. 2012

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.6.2012 ve 10:00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Viz. v přiložené písemné výzvě.

Odboru správy majetku a investic MČ Praha-Libuš (dále jen OSMI), adresa K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš, 1. patro, po telefonickém dohodě s Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

Případnou prohlídku objektu lze domluvit s s Ing. Ivo Pujmanem, vedoucím OSMI MČ Praha-Libuš, tel.: 603 410 025, e‑mail: pujman@praha-libus.cz.

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

Zadavatel rozhodl na základě rozhodnutí Rady MČ č. 154/2012 ze dne 20.6.2012. Vítězným uchazečem se stal uchazeč Martin Michálek, Senohrabská 2943/10, Praha 4, IČ: 4256798.

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 2.7.2012.