Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního sportoviště a dětského hřiště při Základní škole, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu formou veřejného výběrového řízení na dodávku stavebních prací
Předpokládaná hodnota: 
1.379.368,- Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ne
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
6.7.2011
Konec lhůty pro podání nabídek: 
12.8.2011
Předmět zakázky: 
Rekonstrukce a oprava povrchu jak venkovního sportoviště, tak dětského hřiště
Doplňující informace: 

•  Prohlídka místa NUTNÁ:

   po dohodě s ředitelkou školy

   Mgr. Michaela Pažoutová, GSM: +420 603 532 049

•  Zodpovědná osoba zadavatele ve věci této veřejné zakázky: 

   Ing. Štěpán Sedlák, Tel.: +420 244 021 428, +420 244 401 638,

   e-mail: sprava.majetku@praha-libus

  Lhůta pro podání nabídek:

   12.08.2011 do 12.00 hodin

•  Výběr vítězné firmy:

Zadavatel veřejné zakázky rozhodl usnesením rady MČ Praha-Libuš č.260/2011 dne 13.9.2011 o výběru vítězné firmy v souladu se závěrem a doporučením hodnotící komise takto: 
Vítěznou firmou se stává nabídka, která se umístla 1. v pořadí, nabídka č.1 firmy VI-DA Invest a.s., se sídlem Praha 6 - Liboc, Libocká 258/22, PSČ 160 00.
Zadavatel rozhodl s touto firmou uzavřít smlouvu na zakázku, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení po dohotovení smlouvy o dílo.

•  Podpis smlouvy s vítěznou firmou:

Smlouva byla uzavřena dne 10.10.2011 podpisem obou stran. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.