Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
250 000 Kč včetně DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
19.9.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
5.10.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového kompletního oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám v k.ú. Libuš na pozemku parc. č. 557/29 v k.ú. Libuš a likvidace starých kovových sloupků včetně betonových balů. Dodávka a montáž kovového rámového oplocení s povrchovou úpravou žárový zinek. Výška oplocení 1 m, délka oplocení cca 90 m + brána min. 3 m + branka min. 1 m. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, montáž, instalaci vč. ukotvení do betonu, dopravu a likvidaci původních sloupků oplocení vč. uložení materiálu na skládku.
Doplňující informace: 

Termín podávání nabídek končí dne 5.10. v 9:00.

Termín realizace 10 - 11/2017