Vybudování fitparku (31.10.2017)

Způsob zadání: 
zakázka malého rozsahu
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
31.10.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
16.11.2017
Předmět zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování fitparku na pozemku parc. č. 559/1 v k.ú. Písnice. Součástí zakázky je i úprava terénu v místě realizace. V ceně musí být zahrnuty veškeré práce potřebné k dodávce prací, veškeré cvičební prvky a veškerý materiál potřebný ke splnění této zakázky. Nabídková cena musí být kompletní – obsahovat dodávku, dopravu, montáž prvků, úpravu terénu pod prvky ve dvou variantách dopadové plochy. Nabídka musí obsahovat dvě alternativy dopadové plochy určené v příloze č. 1 této výzvy.
Doplňující informace: 

Termín podávání nabídke končí 16.11. v 9:00